ARBETSSÄTT

Vi tror inte att det räcker med den bästa tekniska kompetensen för att kunna erbjuda den bästa driften och supporten. För att kunna nyttja sin datamiljös fulla kapacitet ställer vi krav på oss själva som ligger utanför tekniken.

Kontaktyta för bättre kommunikation

Många företag har problem med kommunikationen mellan sin dataavdelning och övriga verksamheten. Vi har alltid en person som agerar kontaktyta mellan kärnverksamheten och dataverksamheten. Denna person är väl insatt i hur flöden och processer i företaget fungerar. Personen i fråga har en teknisk bakgrund med stor social kompetens och en förmåga att uppfatta vilka behov som verksamheten har.

Ingående kunskap om kärnverksamheten

Samtliga inblandade i våra kunders datamiljöer ska ha ingående kunskaper om hur kärnverksamheten bedrivs. Detta gäller exempelvis vilka mål och värderingar som företaget har, men även på vilket sätt företagets anställda arbetar. Först när dataavdelningen har kunskap och förståelse om detta kan de erbjuda de bästa lösningarna.

KONTAKTA OSS

Svenska Driftgruppen
Box 171 58
104 62 Stockholm
Telefon: 08 – 669 00 70
Telefax: 08 – 669 57 50
E-post: info@driftgruppen.se
Besöksadress: Tantogatan 45

Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Windows


Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Mac