IDEOLOGI

För att alltid prestera vårt bästa och för att skapa en trevlig arbetsmiljö jobbar vi efter tre enkla punkter.

Ren svenska

Vi lyfter alltid ner det tekniska språket till en grundläggande nivå så att alla förstår. En fungerande kommunikation är beroende av att bägge parter till fullo förstår varandra.

Raka rör

Vi finns hos våra kunder för att dela med oss av vår erfarenhet och för att jobba mot samma mål. Därför är vi inte rädda för att säga vad vi tycker.

Trevligt bemötande

Vi levererar inte bara de bästa tekniska lösningarna utan vi gör det på ett trevligt sätt. Våra anställda innehar både en stor teknisk kompetens men också en stor social kompetens.

KONTAKTA OSS

Svenska Driftgruppen
Box 171 58
104 62 Stockholm
Telefon: 08 – 669 00 70
Telefax: 08 – 669 57 50
E-post: info@driftgruppen.se
Besöksadress: Tantogatan 45

Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Windows


Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Mac