OM OSS

Svenska Driftgruppen är ett tjänsteföretag som verkar inom databranschen. Driftgruppen tar hand om datadrift och support åt företag för att de ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Våra medarbetare har specialkompetens inom respektive teknikområden. Denna kunskap, tillsammans med ett långsiktigt och ömsesidigt förtroende mellan oss och våra kunder, är kärnan i vår verksamhet.

VÅRT SÄTT

Svenska Driftgruppen jobbar endast mot avtalskunder. Våra kunder outsourcar hela eller delar av sin dataverksamhet till oss. Om inte kunden själv har en godkänd serverhall placerar vi kundens servrar i en extern säkerhetsklassad serverhall. Förbindelsen mellan kunden och serverhallen sker via en fast fiberkoppling. Ledorden i vårt samarbete med kunden är säkerhet, tillgänglighet och förståelse för kundens verksamhet.

KONTAKTA OSS

Svenska Driftgruppen
Box 171 58
104 62 Stockholm
Telefon: 08 – 669 00 70
Telefax: 08 – 669 57 50
E-post: info@driftgruppen.se
Besöksadress: Tantogatan 45

Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Windows


Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Mac