VARFÖR OUTSOURCING?

Att outsourca hela eller delar av sin dataverksamhet är ett långsiktigt strategiskt beslut som långt ifrån passar alla företag. Beslutet betyder att man anförtror en viktig funktion i sin verksamhet åt en extern leverantör och det är viktigt att både kunden och leverantören känner ett djupt förtroende för varandra.

När vi frågar våra kunder varför dom valde att outsourca sin dataverksamhet får vi något av följande svar.

Det är inte ekonomiskt försvarbart att administrera en egen dataavdelning

Kraven på säkerhet och tillgänglighet i datamiljön är höga. Behovet av en egen dataavdelning finns men det är inte ekonomiskt försvarbart att anställa en eller flera personer för att hantera detta.

Vi vill inte fokusera på något annat än vår kärnverksamhet

En dataavdelning är en stödverksamhet åt den vanliga verksamheten. Att etablera och sköta en dataavdelning kräver resurser och i vissa fall kan detta leda till ett minskat fokus på kärnverksamheten.

KONTAKTA OSS

Svenska Driftgruppen
Box 171 58
104 62 Stockholm
Telefon: 08 – 669 00 70
Telefax: 08 – 669 57 50
E-post: info@driftgruppen.se
Besöksadress: Tantogatan 45

Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Windows


Fjärråtkomst och fjärrsupport via internet med TeamViewer Driftgruppen Support Mac