Hur jobbar vi

För att alltid prestera vårt bästa och leverera professionella IT-tjänster jobbar vi efter några enkla punkter:

Ren svenska

Vi lyfter alltid ner det tekniska språket till en grundläggande nivå så att alla förstår. En fungerande kommunikation är beroende av att bägge parter till fullo förstår varandra.

Raka rör

Vi finns hos våra kunder för att dela med oss av vår erfarenhet och för att jobba mot samma mål. Därför är vi inte rädda för att säga vad vi tycker.

Kontaktyta för bättre kommunikation

Varje kund har en dedikerad kundansvarig samt en eller flera tekniska kontaktpersoner från Driftgruppen. Dessa personer ska vara väl insatta i hur flöden och processer i företaget fungerar samt ha en förmåga att uppfatta vilka behov som verksamheten har.

Trevligt bemötande

För oss på Driftgruppen är social kompetens nästan lika viktig som teknisk kompetens. Det är viktigt för oss att kunden alltid får ett trevligt och positivt bemötande från våra medarbetare.