Varför Driftgruppen

Att lägga ut hela eller delar av sin IT-verksamhet är ett långsiktigt strategiskt beslut som långt ifrån passar alla företag. Beslutet betyder att man anförtror en viktig funktion i sin verksamhet åt en extern leverantör och det är viktigt att både kund och leverantör känner ett djupt förtroende för varandra.

När vi frågar våra kunder varför de väljer att lägga ut sin IT-verksamhet får vi något av följande svar:

Det är inte ekonomiskt försvarbart att administrera en egen IT-avdelning

Kraven på säkerhet och tillgänglighet i IT-miljön är höga. Behov av en egen IT-avdelning finns men det är inte ekonomiskt försvarbart att anställa en eller flera personer för att hantera detta.

Vi vill inte fokusera på något annat än vår kärnverksamhet

En IT-avdelning är en stödverksamhet åt den vanliga verksamheten. Att etablera och sköta en IT-avdelning kräver resurser och i vissa fall kan detta leda till ett minskat fokus på kärnverksamheten.